Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 2 mei 2020

Verbeteringen verkeersveiligheid rond basisscholen

Verkeersveiligheid en basisscholen, het is een onderwerp dat diep in het hart van D66 verankerd ligt. In oktober 2018 had de D66-fractie al schriftelijke vragen, zogenoemde artikel 55 vragen, over verkeersveiligheid rondom basisscholen gesteld.

D66 is dan ook blij dat het college in actie is gekomen n.a.v. onze vragen, opmerkingen en klachten van inwoners rondom hun basisschool. Het komt ook overeen met de beantwoording op onze vragen waarin de gemeente aangaf dat verkeersveiligheid een topprioriteit is. ‘Goed om te lezen dat ze wat aan de verkeersveiligheid rondom de basisscholen gaan doen’, aldus de 1e reactie vanuit de D66-fractie.

En eindelijk, medio 2020, worden er door de gemeente diverse maatregelen genomen om kinderen beter te beschermen. Of het nu gaat om aanpassingen van kruisingen, parkeren op afstand, Kiss & Ride regulatie, eenrichtingsverkeer, aanleggen van zebrapaden, er is maatwerk bij elke basisschool geleverd.

D66 hoopt in elk geval dat de verkeersveiligheid voor onze jongste inwoners met al deze verschillende maatregelen wordt vergroot. In elk geval houden we het college in de gaten en volgen we ze op gepaste afstand als het gaat om wat in de planning/onderzoek zit.