Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 augustus 2020

College geeft antwoordt op kritische D66 vragen

Na aanleiding van onze vragen over het project ‘camping Dijk & Waard’ aan het college van de gemeente Heerhugowaard kreeg de fractie diverse antwoorden terug.

Voor Hart voor Langedijk/D66 was de aanleiding een overzicht van bedrijven die aanspraak hebben gemaakt op het coronasteunfonds. Dit overzicht hebben zij in hun raadsvergadering van 30 juni ontvangen. De gemeenteraad van Heerhugowaard heeft dit overzicht niet ontvangen en heeft in de krant moeten lezen dat een bijdrage van  € 66.000 vanuit het Coronafonds voor dit project is uitgetrokken. Onder andere na deze reden stelde D66 vragen.

U leest de beantwoording hiervan hieronder!


  • Binnen welke criteria vanuit het coronasteunfonds is vastgesteld dat deze aanvraag ook daadwerkelijk onder het Coronafonds valt? Graag zien wij een uitleg en verdere onderbouwing volgens de vastgestelde toetsingscriteria van de gemeenteraad.

De Camping werkt in het algemeen belang en draagt bij aan een duurzaam sociaal economisch herstel. Iedereen kan meedoen.

De doelstelling van het initiatief is gericht op het verbinden van initiatieven tot nieuwe samenwerkingsverbanden en activiteiten – ook tussen lokale ondernemers – die niet alleen voor de zomervakantie van betekenis zijn, maar ook voor volgend jaar en de nieuw te vormen gemeente Dijk en Waard.

  • Is er verder gekeken naar andere financieringsmogelijkheden voor camping Dijk en Waard
    i.v.m. de overlap binnen bepaalde programma’s van de Raadsagenda? Bijvoorbeeld vanuit de programma’s Democratische vernieuwing, City Marketing en Kernenbeleid?

Ja, wij hebben de dekking breder afgewogen. Daarbij hebben wij de dekking vooralsnog opgezet als een soort garantiefonds uit het steunfonds. Later beoordelen wij nog welke kosten uit het steunfonds moeten komen en welke mogelijk (alsnog) gedekt kunnen worden uit reguliere budgetten, zoals leefbaarheidsfonds of citymarketing, etc.. Ook kijken wij uiteraard of andere voorliggende (landelijke-, provinciale-, sectorale-) voorzieningen, beschikbaar gesteld kunnen worden.

  • Waarom is er dan toch gekozen om zo een grote financiële bijdrage te halen uit het Coronasteunfonds en niet uit het overschot van het budget college uitvoeringsprogramma?

Het initiatief is gelieerd aan de gevolgen van Covid-19 voor onze maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers. De camping is een ideeëngenerator, van waaruit nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand komen en initiatieven ontplooid worden.

  • Op welke manier zijn de doelen van de camping meetbaar op resultaat gemaakt en hoe worden deze doelen gemonitord?

Met de initiatiefnemers is afgesproken dat het project geslaagd is, als er mooie samenwerkingen zijn ontstaan, initiatieven zijn ontplooid en uitgevoerd. De camping legt verantwoording af over de doelen. Overigens is het college zich ervan bewust, dat als je iets nieuws uitprobeert, je niet alles vooraf in meetbare doelen kunt vangen. De omstandigheden (ivm Corona) zijn ernaar om nieuwe zaken uit te proberen.

  • Wanneer is er sprake van succes, welke doelen moeten gerealiseerd zijn?

Gezien de positieve reacties uit de samenleving en in de media, vindt het college het initiatief nu al een succes.  Wij stelden als doel voor de Stichting om in te zetten op: Kennismaking – Ontmoeting – Verrassende verbindingen – Fusie.