Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 september 2020

SPOORBRUG RAKEN MET VRACHTWAGENS NIEUWE TRADITIE

Minimaal een paar keer per maand rijden vrachtwagens tegen de spoorbrug bij Heerhugowaard. Met als gevolg: vertraging, veel schade en een hoop kosten.

Deze ‘botsbrug’ aanpassen is nu nog niet nodig zegt Prorail. Hij kan tot het jaar 2059 mee.

Fractievoorzitter Michael Feelders wilt weten waarom het college de gemeenteraad niet hierover heeft ingelicht en wat dit betekent voor de ontwikkeling van de N242 en de gebiedsontwikkeling Westpoort en De Scheg.

 

Vragen,

  1. Bent u op de hoogte van het krantenartikel ‘Botsbrug’ moet mee tot 2059 (zie bijlage) van zaterdag 5 september jongstleden?

 

In dit artikel wordt stilgestaan bij één externe betrokkene in de gebiedsontwikkeling van de locaties Westpoort en De Scheg. ProRail gaf aan dat zij in 2018 had besloten tot verlenging van de levensduur van de spoorbrug tot het jaar 2059. Deze brug is niet alleen van belang voor de mobiliteit in de regio, het maakt ook deel uit van de mogelijke gebiedsontwikkeling van de locaties Westpoort en De Scheg.

 

In beantwoording op technische vragen van voormalig raadslid de heer De Greef (Bij18-003) in januari 2018 gaf u aan dat u met ProRail nog nooit inhoudelijk over deze spoorbrug had gesproken en dat u geen kennis van de afschrijvingstermijn had. Destijds beweerde u wel constant in contact te zijn met ProRail, omdat u partijen bij elkaar bracht en dat u dit de komende tijd weer zult doen.

 

  1. Er vanuit gaande dat de communicatie met ProRail nu als een trein loopt, wanneer bent u door ProRail op de hoogte gesteld van de vernieuwde afschrijvingstermijn van deze spoorbrug tot 2059?

 

In de startnotitie bij het raadsvoorstel ‘voorbereidingskrediet ontwikkeling Westpoort- De Scheg’ geeft u aan, dat alleen als alle partijen bereid zijn actief mee te denken en hun medewerking verlenen er voorstellen ontwikkeld worden voor ruimtelijke ingrepen bij de N242 en het spoorviaduct.

 

  1. Waarom is de gemeenteraad niet in deze startnotitie of in het raadsvoorstel ingelicht over de vernieuwde afschrijvingstermijn van de spoorbrug tot het jaar 2059 of gezien het maatschappelijk belang (economisch en verkeer) voor Heerhugowaard, waarom heeft u nagelaten de gemeenteraad hierover actief te informeren? Gaarne uitleg a.u.b.

Technische vragen met betrekking Westpoort en de Scheg def[15688]