Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 november 2020

D66 tijdens de algemene beschouwingen

Op 9 november waren de algemene beschouwingen in Heerhugowaard. Hier presenteerde de gemeente de begroting en plannen voor het komende jaar/periode. Tijdens deze vergadering hielden alle partijen uit de gemeente Heerhugowaard een korte toespraak. Ook D66 partijleider Michael Feelders. Hij sprak onder andere over de coronacrisis. D66 wil voorkomen dat we het zwembad, de bibliotheek, het theater, sportverenigingen en andere voorzieningen kwijt raken. Liever één cent teveel investeren of liever één cent extra belasting heffen dan een volledige kaalslag. Is het eenmaal weg, dan komt het nóóit meer terug.

 

Lees zijn volledige toespraak hier:

Het zijn verwarrende tijden. Een pandemie die als een orkaan van de buitencategorie over de wereld raast en vele slachtoffers maakt. Diverse landen waarbij democratische waarden op de proef worden gesteld en wij, wij, die ons bezig houden met een begroting om alles netjes en goed geregeld te krijgen voor onze inwoners van Heerhugowaard.

Voorzitter, onze dank gaat uit naar de werkgroep leesbaarheid begroting die in deze editie erin geslaagd is om dit stuk duidelijker, inzichtelijker en leesbaarder te krijgen. Uiteraard onze complimenten voor de organisatie voor het opstellen van deze begroting. Alhoewel we als fractie onze twijfels houden over het proces, en onze bedenkingen hebben over de zorgvuldigheid van de verstrekte informatie.

Voorzitter, de inzet voor de toekomst is in volle gang. Een bestuurlijke fusie, die voor deur staat, zal zich nadrukkelijker manifesteren. Daarnaast blijft de vraag naar duurzame en betaalbare woningen onverminderd groot en zien wij voor onze inwoners meer kansen en mogelijkheden zodat zij in Heerhugowaard kunnen blijven wonen. In een wereld waar iedereen vrij is, mogen we elkaar best vaker van repliek dienen. Niet te tolerant tegen intolerantie, of het nu gaat om het onderwijs, de handhaving of over religieus maatschappelijke onderwerpen.

Voorzitter, met de primaire begroting zullen wij instemmen. Er zijn zoveel factoren die onbekend zijn. Straks moeten deze onzekerheden wel een duidelijke plek innemen in de secundaire begroting in het voorjaar van 2021. Hetzelfde geldt voor de harde toezegging van de wethouder over de gelden op de begroting voor Heerhugowaard Regenbooggemeente. In de primaire begroting niet aanwezig, in de secundaire begroting verwachten wij hem er wel in terug.

Voorzitter, jeugdzorg is op stip de nummer één als het gaat om onverminderde uitgaven. We blijven de zorg voor deze kwetsbare groep nauwlettend volgen. Alleen het Coronavirus is onvoorspelbaar en de gevolgen van deze crisis blijven niet slechts beperkt tot deze primaire begroting. Er zijn genoeg sectoren zoals kunst & cultuur, horeca, gezondheidszorg en vele andere die nu amper lucht krijgen. Die praktisch aan de beademing liggen en slechts met een beetje zuurstof van gemeenschapsgeld nog enig bestaansrecht hebben.

Wij, als D66, willen voorkomen dat we het zwembad, de bibliotheek, het theater, sportverenigingen en andere voorzieningen kwijt raken. Liever één cent teveel investeren of liever één cent extra belasting heffen dan een volledige kaalslag. Is het eenmaal weg, dan komt het nóóit meer terug.

Voorzitter tot slot, we moeten aan de slag. Heerhugowaard kan en mag niet achterblijven. Nu een pandemie, morgen wellicht een vaccin. Schakelen, sturen en gasgeven. We moeten vooruit kijken. En vooruit doen we samen. Samen zoals wij dit al jaren verkondigen. Samen met onze inwoners en ondernemers. Op naar een nieuw begin.