Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugd en Onderwijs

D66 wil brede scholen uitbouwen tot integrale kindcentra.

Zorg en Welzijn

D66 wil dat degene die om hulp vraagt centraal staat

Sport en Recreatie

D66 vindt het belangrijk om je vrije tijd in de buurt van je eigen woonomgeving door te kunnen brengen.

Kunst en Cultuur

D66 wil dat iedere Heerhugowaarder zich op het gebied van kunst en cultuur kan ontplooien.

Verkeer en vervoer

D66 vindt dat gebruikers en innovaties op het gebied van elektrisch– en waterstof of zelfrijdend vervoer alle stimulering moet krijgen die nodig is.

Duurzaamheid en Milieu

D66 wil het verduurzamen van de bestaande bouw en nieuwbouw verder intensiveren.

Wonen en Ruimtelijke Ordening

D66 wil voor de inwoners van Heerhugowaard een woon- en werkomgeving, waarin iedereen zich prettig kan voelen.

Financiën en Ondernemerschap

D66 wil lokale lasten laag houden

Bestuur en Inwoners

D66 wil de inwoners zoveel mogelijk bij het bestuur betrekken

ICT en Privacy

D66 wil een servicegerichte stad waar persoonlijke gegevens veilig zijn.

Handhaving en Veiligheid

D66 wil alleen duidelijke regels die wij kunnen en willen handhaven