Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bestuur en Inwoners


De gemeente moet samen met Heerhugowaarders en ondernemers de eigen omgeving vormgeven. We willen burgertoppen, zoals de H300, organiseren over specifieke onderwerpen. Deze burgertoppen leiden tot enkele scenario’s die we vervolgens verder uitwerken.

Zo tillen we de mening van de Heerhugowaarders naar een hoger niveau. Heerhugowaarders krijgen op deze manier een actievere rol en gaan van meedenkers naar meebeslissers.

We willen dat iedereen mee kan doen en mee kan denken, van jong tot oud. Basisschoolkinderen kunnen met de kinderraadmethodiek leren over democratie en burgerschap en eigen initiatieven ontplooien. Om de betrokkenheid van de oudere jeugd te stimuleren, willen we naast de jaarlijkse jongerengemeenteraad (een initiatief van D66) ook met regelmaat een jongerentop organiseren.

Voor veel mensen zijn kantooruren of avonden lastig vrij te maken. Deze drempel voor bijvoorbeeld forenzen of (jonge) ouders moet omlaag. Daarom zetten we andere mogelijkheden in om ieders mening te onderzoeken. We kunnen vaker en gerichter gebruik maken van het internet, het burgerpanel of kiezen ervoor om in het weekend contact te zoeken.

Verder willen wij dat de gehele gemeentelijke organisatie zich bewust is van de noodzaak om inwoners van start tot finish bij projecten te betrekken en dat er duidelijk met hen gecommuniceerd moet worden over verwachtingen en mogelijkheden. Desnoods door het stellen van duidelijke kaders met betrekking tot burgerparticipatie.

Wij pleiten voor een benaderbaar College, bijvoorbeeld door een spreekuur dat voor iedereen toegankelijk is. De Raad neemt haar volksvertegenwoordigende taak serieus, dus komt naar u toe. We willen het initiatief nemen om met de Raad in de wijk te vergaderen.

D66 wil de inwoners zoveel mogelijk bij het bestuur betrekken