Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Handhaving en Veiligheid

In Heerhugowaard moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en leven.

D66 wil dit niet bereiken met het stellen van steeds meer regels, want dat leidt alleen tot schijnveiligheid. Dus regels stellen, met de grootste terughoudendheid, en enkel waar het nodig is.

De gemeente heeft een leidende actieve rol bij preventie, veiligheidscontrole en naleving. D66 is van mening dat deze rol echt serieus genomen moet worden.

Als wij regels stellen dan moeten we er ook op toezien dat deze worden nageleefd. Indien daar meer handhavers of BOA’s voor nodig zijn, dan is dat een logisch gevolg.

Ook bij de handhaving houdt D66 de individuele vrijheid en privacy in het oog. Zo is D66 bijvoorbeeld niet tegen inzet van cameratoezicht zolang dit doelgericht gebeurt, zeker bij grote kans op overlast, als extra ogen voor de politie, maar enkel als de beelden live worden uitgekeken en niet langer dan de wettelijk toegestane termijn worden bewaard.

Veiligheid voor kinderen is voor D66 prioriteit. Niet alleen op het kinderdagverblijf en in school, maar ook in het verkeer, in het uitgaansleven en achter de voordeur.

Door vergaande afstemming, tussen politie, buitengewone opsporingsambtenaren, medewerkers van MET, de welzijnsorganisatie, het Sociaal Plein waar de coaches voor Jeugd en Gezin zijn te vinden en anderen werkzaam op de scheidslijn tussen hulpverlening en handhaving, worden problemen eerder gesignaleerd en kunnen ze snel worden aangepakt.

Ideaal is het nog lang niet, maar D66 is van mening dat op deze weg moet worden doorgegaan. Elkaar kennen is elkaar bereiken en dit leidt tot een vlotte uitwisseling van kennis en daarmee bereikt men een prettiger en veiliger Heerhugowaard.

Bij de gemeenschappelijke regeling van de ‘Veiligheidsregio’ waarin de gemeente Heerhugowaard deelneemt, dienen de belangen en wensen van onze inwoners duidelijker kenbaar worden gemaakt.

D66 is voorstander van het openhouden van de gevangenis in Heerhugowaard.

D66 is er niet voor om van heel Heerhugowaard een vuurwerkvrije zone te maken in verband met de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Uiteraard kan wel worden overwogen om in bepaalde gebieden in Heerhugowaard vuurwerkvrijezones te maken zoals bijvoorbeeld rondom zorgcentra.

Verder is D66 voorstander van gereguleerde wietteelt en voor een eventueel experiment hiermee in de gemeente Heerhugowaard.

In Heerhugowaard moet iedereen veilig kunnen wonen, werken en leven.