Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

ICT en Privacy

De gemeente Heerhugowaard moet voor iedereen makkelijk toegankelijk en goed zichtbaar zijn. Hierdoor zijn blijvende investeringen in de informatie- en communicatietechnologie en digitale infrastructuur prioriteit.

D66 stimuleert interactie tussen bestuur en inwoners. Door meer gebruik te maken van social media zoals websites, Twitter, Facebook, Instagram en/of toekomstige mediavormen. Verder wil D66 een vernieuwde website van de gemeente, live chatbox en uitbreiding van het volgsysteem (track & trace) voor aanvragen, klachten en statusupdates. Al deze maatregelen moeten zorgen voor een verbetering van de kwaliteit en de service richting inwoners en ondernemers.

De invloed van nieuwe technologieën zoals Big Data, Internet of Things en robotisering zal in de komende jaren fors toenemen. Dit biedt kansen voor Heerhugowaard. Verdere stimulering van de voortschrijdende digitalisering van de Heerhugowaardse samenleving is daarom zeer belangrijk.

D66 vindt dat de gemeente een actieve rol in moet nemen als het gaat om digitale- en informatieveiligheid en de bescherming van alle digitale gegevensverzamelingen koppelingen. Dat moet ook bij verdere ICT-samenwerkingsverbanden met regiogemeenten.

Bij het ontwerpen en verbeteren van de digitale ambtelijke en bestuurlijke organisatie is D66 van mening dat het perspectief van de Heerhugowaarder centraal moet staan. Daarom dient het hele gemeentelijke informatiesysteem voor inwoners ‘privacy proof’ te zijn: veilig, transparant en betrouwbaar.

Verder moeten mensen de mogelijkheid hebben om zelf controle te hebben over hun eigen data, zoals een online burgerdossier. Op deze manier ontstaat er een betere waarborg van persoonsgegevens.

Privacy komt door vergaande digitalisering, automatisering en registratie onder druk te staan. Om te zorgen dat iedereen mee kan komen, dient de gemeente voorlichtings- en stimuleringsinitiatieven en/of maatschappelijke debatten op te zetten. Hierdoor worden mensen meer bewust van alle potentiële risico’s en kunnen zij beter hun eigen privacy beschermen.

D66 wil een servicegerichte stad waar persoonlijke gegevens veilig zijn.