Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Jeugd en Onderwijs

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar nog veel belangrijker: wie bouwt aan een toekomst, bouwt voor de jeugd. En niet alleen voor, maar ook met de jeugd. Uit allerlei onderzoeken blijkt keer op keer: goed onderwijs zorgt voor een goede toekomst.

Er is een grote noodzaak om jongeren te betrekken bij alle besluiten in onze gemeente. De politiek moet jongeren niet negeren, maar activeren. De gemeente kent al de Jongerengemeenteraad, een idee van D66. Die raad wil D66 uitbreiden met een Jongerentop, waarbij jongeren nog meer kans krijgen om mee te denken en mee te beslissen.

Al eerder gaven jongeren in de Jongerengemeenteraad aan dat er nog steeds gevaarlijke kruispunten op de route van huis naar school liggen en dat sommige fietspaden te smal zijn. D66 luistert hiernaar en wil deze punten aanpakken.

Kortom, D66 luistert naar jongeren en doet er echt iets mee.

Met de meeste kinderen in Heerhugowaard gaat het prima. Maar sommige kinderen hebben extra zorg nodig. D66 wil dat ieder kind dat zorg en ondersteuning nodig heeft, die écht krijgt. Dat moeten we niet alleen maar lokaal willen organiseren, maar vooral regionaal. Kinderen horen immers op school en niet thuis op de bank. Daarnaast wil D66 dat de gemeente extra leerplichtambtenaren aanstelt om schoolverzuim tegen te gaan.

Goed onderwijs hoort in een goed gebouw. Een mooi, fris en ruim schoolgebouw zorgt voor betere prestaties en gelukkige kinderen. En meer dan ooit is het nodig dat onze schoolgebouwen duurzaam en groen zijn. Dat is goed voor het welzijn van alle kinderen op school en laat hen al van jongs af aan zien hoe een duurzame en groene wereld is.

Daarom wil D66 extra geld uittrekken om de verduurzaming van schoolgebouwen te stimuleren. Uiterlijk 2024 moeten alle scholen in Heerhugowaard duurzaam zijn gebouwd of gerenoveerd.

Daarnaast wil D66 de ‘gezonde school’ extra aandacht geven. Het is belangrijk dat alle kinderen weten en ervaren dat verantwoord eten (denk aan schoolfruit) en veel bewegen zorgt voor een fijner en gezonder leven.

Het is van belang voor de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in Heerhugowaard dat het beroepsonderwijs aansluit op de arbeidsmarkt. De gemeente zou bij- en omscholing van Heerhugowaarders moeten stimuleren.

n veel schoolgebouwen zie je steeds vaker dat verschillende organisaties bij elkaar komen. Basisschool, kinderopvang, peuterspeelzaal en naschoolse opvang onder één dak. Dat is een goede zaak. D66 wil nog verder gaan en deze brede scholen uitbouwen tot integrale kindcentra: onder één dak, met één team en in één organisatie.

D66 wil brede scholen uitbouwen tot integrale kindcentra.