Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur zijn het cement van onze samenleving. D66 wil dat iedere Heerhugowaarder zich op dit gebied kan ontplooien. Kunst is van en voor iedereen. De gemeente zou dan ook alle Heerhugowaarders de kans moeten geven om van kunst en cultuur te genieten, ook in de wijken.

Samen kunst maken en bewonderen is één van de manieren om de sociale cohesie in de wijken te bevorderen en te versterken. Culturele activiteiten brengen alle Heerhugowaarders samen en zorgen voor eenheid en diversiteit bij o.a. ouderen, jongeren, LHBT’ers en Nieuwe Nederlanders.

D66 wil graag kunsteducatie bevorderen en daarbij maatschappelijke partners zoals Cool en de bibliotheek betrekken. Culturele cursussen, zoals muziekles, moeten toegankelijker worden, zodat met name de jeugd zich nog meer kan ontwikkelen. Daarnaast wil D66 meer muziek- en foodfestivals, internetkunst, een kunstnacht en andere mainstream culturele activiteiten, die voor iedereen interessant zijn.

Het gemeentehuis wordt al veranderd in het Huis van de Gemeente, een plek waar iedereen welkom is. Dat Huis zou ook een mooie ontmoetingsplek kunnen worden voor beginnende musici, beeldend kunstenaars en schrijvers.

Om dit allemaal te bereiken wil D66 dat de gemeente efficiënter gaat werken op het terrein van kunst en cultuur. Er moet dan ook een einde komen aan de stroom van circulaire subsidies, waarbij er alleen maar geld wordt rondgepompt zonder echt iets te bereiken.

D66 wil dan ook meer aandacht, ruimte en toegankelijkheid voor kunst en cultuur.

D66 wil dat iedere Heerhugowaarder zich op het gebied van kunst en cultuur kan ontplooien.