Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sport en Recreatie

Heerhugowaard is een groene groeistad met kansen voor iedereen. D66 vindt het belangrijk om je vrije tijd in de buurt van je eigen woonomgeving door te kunnen brengen.

Sport, recreatie en natuur moet daarom ook de komende jaren bereikbaar blijven voor alle Heerhugowaarders. D66 kiest voor de breedtesport en zoekt de regionale samenwerking op voor onze topsporters.

Dit betekent dat er voldoende “groene” plekken zijn om te kunnen wandelen, fietsen en spelen. Als vitale groene stad zien wij ook mogelijkheden om groene beweegroutes (fiets-, wandel- en kanoroutes) te ontwikkelen, die de inwoners enthousiasmeren om naar buiten te gaan, te bewegen en te genieten van de stad Heerhugowaard.

D66 ziet graag dat de Waarderhout als natuur en recreatief bosgebied sterk wordt verbeterd. Er is reeds begonnen met een make-over om de Waarderhout attractiever te maken. Tevens wil D66 graag dat er recreatieve verblijfsmogelijkheden in dit gebied komen die door Staatsbosbeheer en de gemeente uitgewerkt worden.

D66 ziet kansen in waterrecreatie, natuurrecreatie (Waarderhout) en cultuurhistorische recreatie (Veenhuizen en Poldermuseum).

Moestuinen, stadstuinen en parken dragen bij aan het welbevinden van Heerhugowaarders van alle leeftijdscategorieën. Daarom moet er serieus gekeken worden naar plaatsen waar dit nog zou kunnen en initiatieven van Heerhugowaarders moeten worden onderzocht en zo mogelijk worden ondersteund.

D66 ziet graag dat evenementen in Heerhugowaard gestimuleerd worden en ziet hier ook een belangrijke functie weggelegd voor sportverenigingen. Bijvoorbeeld het organiseren van een Sportnacht van Heerhugowaard waarbij alle sportclubs samenwerken en clinics en wedstrijden organiseren ter bevordering van sportbeoefening in de gemeente.

D66 vindt het belangrijk om je vrije tijd in de buurt van je eigen woonomgeving door te kunnen brengen.