Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Verkeer en vervoer

Heerhugowaard staat aan de vooravond van een vergroening van de mobiliteitsmogelijkheden binnen de gemeente. Verder is er een mooie rol voor het Gemeentelijk Vervoers- en Verkeersplan weggelegd om te zorgen dat de verkeersveiligheid, gezondheid en binnenstedelijke bereikbaarheid wordt vergroot en
mogelijke overlast van mobiliteit afneemt.

Inwoners zijn als voetgangers of mindervaliden de meest kwetsbare in het verkeer. Een alomvattend plan is nodig om deze positie op elke locatie in Heerhugowaard te verbeteren.

D66 vindt dat gebruikers en innovaties op het gebied van elektrisch– en waterstof of zelfrijdend vervoer alle stimulering moet krijgen die nodig is.

Daarnaast vindt D66 dat de fiets een centrale plek binnen onze gemeente moet krijgen. Initiatieven om het fietsverkeer te stimuleren door middel van fietsstraten, uitbreiding van fietsenstallingen, fietspaden en fietssnelwegen in de regio moeten snel onderzocht en uitgevoerd worden. Met als resultaat dat je één groot fietsnetwerk hebt dat Heerhugowaard van noord tot zuid en van oost naar west verbindt met de regio.

Verder streeft D66 naar een verbod op tweetakt scooters, brommers, boten en overig verkeer. Hierdoor wordt de uitstoot van schadelijke stoffen, waaronder fijnstof beperkt.

Bereikbaarheid en een goede verkeersdoorstroming binnen de gemeente blijft en is een belangrijk uitgangspunt. Verkeersefficiency maatregelen en nieuwe technologieën spelen hierin een grote rol. Waar nodig, moet uit verkeersveiligheidsoogpunt gekeken worden om bepaalde zones in Heerhugowaard als ‘Shared Spaces’ of als éénrichtingsverkeer in te richten.

Ook is het goed om te kijken op welke manier de aansluitingen op de wegen zoals de N242 (Alkmaar- Middenmeer) en de N23 (Westfrisiaweg), N507 (weg naar Obdam) en N508 (weg naar Ursem) verder kunnen bijdragen tot een juiste ontsluiting van gemotoriseerd wegvervoer.

Het Stationsgebied in Heerhugowaard verdient een toekomstbestendige en duurzame vernieuwing. Daarom steunt D66 de bouw van een spooronderdoorgang of elk ander goed alternatief. Niet alleen om het openbaar vervoer van en naar Heerhugowaard een extra stimulans te geven, maar ook om de stad Heerhugowaard aantrekkelijker te maken.

D66 vindt dat gebruikers en innovaties op het gebied van elektrisch– en waterstof of zelfrijdend vervoer alle stimulering moet krijgen die nodig is.