Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen en Ruimtelijke Ordening

D66 wil voor de inwoners van Heerhugowaard een woon- en werkomgeving, waarin iedereen zich prettig kan voelen. Voor jong en oud, arm en rijk en iedereen daar tussenin.

De focus van D66 ligt daarom op betaalbare koop- én huurwoningen in het starters– en middensegment. Wie geen koopwoning wil of kan betalen moet voor redelijke tarieven kunnen huren.

D66 wil leeftijdsbesteding wonen stimuleren. Ouder wordende bewoners moeten prettig in een aan hun behoeften aangepaste leefomgeving kunnen blijven wonen.

D66 wil daarom voorrang geven aan experimentele woonvormen, bijvoorbeeld gemengde groepshuisvesting. Hiervan kunnen zowel starters, singles, studenten, werkenden en ouderen deel uitmaken.

Voor de invulling van bestaande en nieuwe woonwijken wil D66 een diversiteit van koop- én huurwoningen. Heerhugowaard moet ook een aantrekkelijker woonplaats worden voor mensen van elders.

Bebouwing in de buitengebieden alleen waar al een bouwbestemming aanwezig is en voor de eigen behoefte van de kleine kernen. Voor experimentele woonvormen kan een bedrijfsbestemming wijzigen in een woonbestemming.

Heerhugowaard zit ruim in de bedrijventerreinen. We zetten in op het behoud van de bestaande bedrijven. D66 wil de juiste randvoorwaarden scheppen voor de vestiging van start-ups. Daarnaast streeft D66 naar vestiging van hooggekwalificeerde bedrijven. Dit biedt noodzakelijke werkgelegenheid voor de eigen hoger opgeleide beroepsbevolking.

D66 wil het aantal vierkante meters winkeloppervlak niet vergroten. Internetverkoopafhaalpunten, web- en grote alleenstaande winkels buiten de bebouwde kom zijn daarbij inbegrepen.

Winkelen in Heerhugowaard moet trendy blijven. Daarom is er aandacht voor een levendig Middenwaard, Centrumwaard, het compacte De Noord en het nieuwe winkelen. D66 streeft naar openstelling van winkels op alle nationale feestdagen.

D66 wil voor de inwoners van Heerhugowaard een woon- en werkomgeving, waarin iedereen zich prettig kan voelen.