Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg en Welzijn

Geen mens is gelijk en geen situatie is gelijk. Daarom moet maatwerk altijd het uitgangspunt zijn voor bereikbare zorg zijn. Dus moet de financiële drempel voor huishoudelijke hulp weggenomen worden. Organisatorische drempels door te veel of onduidelijke regelgeving moet worden aangepakt en aangepast.

Problemen voorkomen, ongeacht de aard, werkt altijd beter dan achteraf deze problemen op lossen. Het spreekwoord luidt niet voor niets: “voorkomen is beter dan genezen”.

Om dit te bereiken wil D66 zich de komende 4 jaar sterk maken voor: het emancipatiebeleid voor groepen zoals de LHBTI en mensen met een beperking. Bijvoorbeeld door uitvoer te geven aan onze Regenboog-motie van 2016.

Verder het mogelijk maken van levensloopbegeleiding met als doel om op transitiemomenten in het leven de juiste begeleiding te bieden en tussendoor een vinger aan de pols te houden om wanneer nodig de hulp tijdig op te schalen.

Voorkomen van armoede door inwoners perspectief op (beter betaald) werk te bieden via ondersteuning door HALteWerk en in te zetten op begeleiding en opleiding.

Een integratiebeleid opstellen om nieuwkomers zo snel mogelijk hun plek te laten vinden in Heerhugowaard. Bij binnenkomst meteen goed taalonderwijs aan te bieden op het AZC helpt daarbij.

D66 wil dat iedereen goed verzekerd is voor (medische) zorg en wil daarom uitbreiding van de collectieve zorgverzekering aanbieden aan inwoners met een inkomen tot 130% van het minimuminkomen.

Daar waar zorg of ondersteuning nodig is moet dit makkelijk toegankelijk zijn en dat voor iedereen. Door de zorgvraag vanuit de zorgvrager te bekijken en niet vanuit de zorgverlener wordt Maatwerk haalbaar.

Onze maatschappij draait voor een groot deel op vrijwilligers en mantelzorgers. Om dit te kunnen voortzetten moeten we niet vergeten om deze vrijwilligers en de mantelzorgers, zowel de oudere als de jongere, de aandacht te geven die zij verdienen! Er moet gekeken worden naar het mantelzorgcompliment en hoe dit voor de mantelzorger het beste uitgevoerd kan worden.

D66 heeft de wens om te komen tot een integraal PGB (persoonsgebonden budget) voor alle domeinen. Dit betekent dat iemand met een budget alle hulp in kan kopen die elke inwoner nodig heeft. Dit budget kan voor meerdere jaren worden toegekend. De administratieve regeldruk neemt hierdoor aanzienlijk af en doorlopende hulp kan zo tot stand komen.

Wij volgen de ontwikkelingen in pilotgemeenten. Zodra het wettelijk mogelijk is, willen we dit voor Heerhugowaard op de kaart kunnen zetten.

D66 wil dat degene die om hulp vraagt centraal staat